Actievoorwaarden

Deelname aan deze braderie is pas definitief, na ontvangst van een bevestiging van de braderiecommissie en het betalen van het verschuldigde marktgeld. Het marktgeld kan binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging worden betaald door middel van de te ontvangen factuur.

Een toegewezen plaats/kraam moet door de aanvrager persoonlijk worden ingenomen en geëxploiteerd. Hij/zij mag deze  niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

Inrichten van de verkoop/demonstratie kraam op de dag zelf vanaf 8.00 uur ’s morgens.
Vanaf 11.30 uur mogen er geen auto’s meer op het terrein staan of komen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg en met toestemming van de braderiecommissie kan de auto bij de kraam blijven staan.

De braderiecommissie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.
Degene die zich niet houdt aan een of meer dan deze regels zal van de braderie worden verwijderd en worden uitgesloten van verdere deelname. Betaald standgeld wordt niet terugbetaald.

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ordelijk opleveren van hun kraam/ standplaats.
Wij verwachten van alle deelnemers een klantvriendelijke opstelling.
Over de aan de braderie gelinkte win actie is geen correspondentie mogelijk.

Kunt u zich vinden in deze voorwaarden en wilt u ook een stand op onze braderie?
Meld U gerust aan, en wij zullen ons best doen u een plaats te geven op onze sfeervolle braderie bij H’ART (Helmond Art Festival) 2021.